Calle

Leg. Tandläkare

Calle har över 40 års års erfarenhet som tandläkare och
en mycket bred kompetens tack vare kontinuerlig efterutbildning.
Calle och Eira arrenderade först hos annan kollega i 4 år och har sedan mars
1983 drivit egen privatpraktik Kungstandläkarna AB på Fleminggatan 17.
Calle är mycket jakt, sport och idrottsintresserad och har 10 klassikerrundor
med Vasalopp, Lidingölopp, Vätternrundor och Vansbrosimningar i bagaget.
Tillsammans ägnar de många timmar varje vecka åt att förbättra och förnya på fritidsstället på Ljusterö.