Sara

Tandhygienist

Sara Karimi Khoob är den som sköter en stor del av det förebyggande
arbetet på kliniken. Sara är en duktig kliniker som kombinerar en
kvalitativ hygienist vård med ett bra patientbemötande och ett alltid lika gott humör.
Sara härstammar från Iran och talar persiska.